SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Mūsdienīgai lietpratībai
Jēgpilnu uzdevumu veidošana
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogi pilnveido profesionālo sagatavotību kompetenču pieejas īstenošanai, gūstot izpratni par jēgpilnu uzdevumu nozīmi mācīšanās procesā, papildinot savas zināšanas par jēgpilnu uzdevumu kritērijiem.

Veidojot prasmi piedāvāt skolēniem intelektuāli izaicinošus, kompleksus, ilgtermiņa uzdevumus, kas rosina izmantot augstākos izziņas darbības līmeņus.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 15 - 20 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, praktiskais darbs.

Mācību ilgums - 6 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 9.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lvwww.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties