SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Mūsdienīgai lietpratībai
Atgriezeniskā saite mācību procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogi pilnveidos profesionālo sagatavotību kompetenču pieejas īstenošanai, gūstot izpratni, cik ļoti svarīga loma ir  efektīvai atgriezeniskai saitei mācīšanas un mācīšanās procesos. Pedagogi  apgūs prasmes koncentrēties uz piemērotas un savlaicīgas atgriezeniskās saites sniegšanu, lai palīdzētu skolēniem sasniegt stundas mērķus, iegūt atgriezenisko saiti par viņu mācīšanas ietekmi uz katra skolēna izaugsmi un meistarību, fokusēties uz mācību procesa uztveri no skolēnu skatupunkta, novērtējot viņu veiksmes mācību procesā, atbalstot viņu centienus, sniedzot atgriezenisko saiti par kļūdām un neveiksmīgi izvēlētu virzienu

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 15 - 20 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, praktiskais darbs.

Mācību ilgums - 6 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 9.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lvwww.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties