SākumsKursu katalogsInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence › Praktiskie semināri datorprasmju uzlabošanai
Interneta valoda
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam, kurš raksta tekstus Internetā - mājas lapām, sociālajiem tīkliem, portāliem – gan privāti, gan darba jautājumos.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

1. Noteikt un saprast literārās un Interneta valodas atšķirības, lomas un funkcijas;

2. Saskatīt Interneta valodas priekšrocības;

3. Noteikt raksturīgākās kļūdas Internetā publicētajos tekstos;

4. Pielietot praksē Interneta tekstu veidošanas principus un veidot tekstus. 

Apmācību noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas (1 vai 2 nodarbības).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 16.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).

 

Atgriezties