E-kurss "Digitālo rīku izmantošana izglītības procesā"
        

E-kursu aicināts apgūt ikviens pedagogs, kurš vēlas uzlabot savas digitālās prasmes. Dalībnieki patstāvīgi iepazīstas ar mācību materiālu un pilda patstāvīgos darbus. Lieliska iespēja mācīties sev ērtā laikā un tempā!

Nepieciešamības gadījumā iespēja saņemt arī pasniedzēja konsultāciju.


Mācību rezultāts

Kurss sadalīts 5. nodaļās. To apgūstot, pilnveidosiet savas prasmes dažādu digitālo rīku mērķtiecīgā izmantošanā.

1. Uzdevumu un laika plānošanas, projektu vadības rīki

Nodaļā iekļauta informācija par tiešsaistes kalendāriem, kurus var izmantot, plānojot kopējas aktivitātes ar kolēģiem, skolēnu vecākiem un skolēniem, kā arī projektu vadības rīkiem, kurus ērti lietot gan ikdienas darbā, gan arī, protams, lielākos starptautiskos projektos.

2. Rīki tiešsaistes sanāksmju organizēšanai

Nodaļā iekļauta informācija par dažādiem rīkiem tiešsaistes sanāksmju organizēšanai, vairāk informācijas veltot tieši Skype un WhatsApp funkciju padziļinātai izzināšanai.

3. Rīki digitālo datu vizualizēšanai

Apgūstot nodaļas saturu, iemācīsieties veidot plakātus, komiksus, kustīgus attēlus, izmantojot internetā pieejamos bezmaksas tiešsaistes rīkus.

4. Rīki tiešsaistes aptauju organizēšanai

Ikdienas darbā bieži nepieciešams izzināt dažādu mērķa grupu viedokli, iegūt atgriezenisko saiti un apkopot iegūtos datus. Nodaļā piedāvāts ieskats dažos no šim mērķim izmantojamajiem rīkiem.

5. Sociālie tīkli

Nodaļā iekļauta informācija par dažādiem sociālajiem tīkliem, to funkcijām, kā arī sniegti vērtīgi padomi, kā veiksmīgi komunicēt sociālajos tīklos, kad un kādā formātā vēlams publicēt jaunu informāciju u.tml.

Apgūstot e-kursu un izpildot obligātos patstāvīgos darbus, tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 16 mācību stundas. Dalībnieki mācās sev ērtā laikā.

Kursā iekļauti dažāda formāta mācību materiāli: teksts, infografikas, video, pašpārbaudes uzdevumi un zināšanu kontroles testi.

Lai piekļūtu e-kursam un varētu uzsākt mācības, jāizpilda pieteikuma anketa ZRKAC mājaslapā vai jāraksta uz zemāk norādīto e-pastu. Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies programmas vadītājs.


Maksa

Kursa apguve ir bezmaksas.


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154;
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lvwww.zrkac.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties