Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem
        

Mērķa auditorija

Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogi


Mācību rezultāts

Bērna interesi par mācībām un dažādiem pasākumiem skolā veicina ieinteresēti vecāki, kas ir motivēti sadarboties un atbalsta izglītības iestādi bērna izglītošanas un audzināšanas procesā. Skolotāja darbā viens no svarīgākajiem jautājumiem ir veidot dialogu ar vecākiem. Skolotājam ir jābūt profesionālim, kurš spēj veidot racionālu, uz savstarpējas cieņas balstītu sadarbību ar dažādiem vecākiem.

Kursu programmas laikā pedagogi apgūs darba formas, prasmes, iemaņas jēgpilnas un mērķtiecīgas sarunas plānošanā, vadīšanā un izvērtēšanā gan ar vecākiem, kuri ir ieinteresēti sadarbībā, gan ar vecākiem, kuri vēl ir ceļā uz sadarbību.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Lekcija, grupu darbs, praktiski uzdevumi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 17.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

 

Atgriezties