MIG/MAG, TIG metinātāju kvalifikācijas celšanas kursi
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas padziļināti apgūt divus (metālapstrādes uzņēmumos visvairāk pieprasītos) elektrometināšanas veidus: MIG/MAG un TIG („pusautomāts” un metināšana ar nekūstošo volframa elektrodu).


Mācību rezultāts

Tiek iegūtas MIG/MAG, TIG metinātājam nepieciešamās kompetences. Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā. Mācību stundu skaits - 120 (1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes).

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 579.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 26171465;
e-pasts: maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties