SākumsKursu katalogsInženierzinātņu kompetence › Darbam ar metināšanas iekārtām
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (Ar iespēju iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību (3.LKI))
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas apgūt lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) profesiju, lai strādātu metālapstrādes, mašīnbūves un citos uzņēmumos. Prasības pretendentiem: valsts valodas zināšanas, pamatizglītība.


Mācību rezultāts

Iegūtas lokmetinātājam nepieciešamās teorētiskās zināšanas. Apgūtas pamatprasmes darbam ar pusautomātu, iemācīts sagatavot detaļas un sametināt tās.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta valsts apstiprināta profesionālās kvalifikācijas apliecība, licences Nr. 4861.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā. Mācību stundu skaits - 480 (1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes). Pēc teorētisko zināšanu apguves kvalifikācijas prakse uzņēmumā - 240 stundas. Noslēgumā Valsts centralizētais kvalifikācijas eksāmens.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 2170.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101;
e-pasts: metalapstrade@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties