Operētājsistēmas Linux Ubuntu uzstādīšana un darbības pamati
        

Uz kursiem aicināts ikviens, kurš vēlas padziļināt savas zināšanas un prasmes programmatūras instalācijā.


Mācību rezultāts:

Apmācību dalībnieki apgūs prasmes:

  • Linux Ubuntu uzstādīšanā;
  • Linux darbstacijas sagatavošanā darbam;
  • Programmu instalācijā no Aplikāciju veikala.

Zinās:

  • Ar ko atšķiras operētājsistēma Linux Ubuntu no Windows vides;
  • Pamatdarbības, strādājot ar LibreOffice.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pasniedzēja stāstījums, demonstrējums un dalibnieku praktiskais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 4 - 6 dalībniekiem.

Mācību ilgums - 8 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 33.00

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012163;
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties