Gāzmetinātājs
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas apgūt gāzmetinātāja profesiju, lai strādātu metālapstrādes, mašīnbūves un citos uzņēmumos.

Prasības pretendentiem: valsts valodas zināšanas, pamatizglītība.


Mācību rezultāts

Iegūtas gāzmetinātājam nepieciešamās teorētiskās zināšanas. Apgūtas prasmes darbam ar autogēnu, iemācīts sagatavot detaļas un sametināt tās.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā. Mācību ilgums - 150 stundas (1 mācību stunda - 45 minūtes).

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 680.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 26171465;
e-pasts: maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties