SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Darba aizsardzība un ugunsdrošība
Darba drošība ceļu būvē
        

Mērķa auditorija

Darba aizsardzības speciālisti, kuri vēlas papildināt zināšanas par darba drošības prasībām ceļu būves darbos.


Mācību rezultāts

Gūtas padziļinātas zināšanas par darba drošības prasību ievērošanu ceļu būves darbos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums – 24 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze, diskusijas.

Studenti saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 108.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties