Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Straujā digitalizācija mūsdienās ir veicinājusi radikālas pārmaiņas sabiedrībā, transformējot sociālās attiecības, starppersonu komunikāciju un īpaši audzināšanu. Programmā tiek analizētas jaunāko paaudžu specifiskās iezīmes, personības attīstības vajadzības un iespējamie riski, kā arī sadarbības iespējas. Pedagogi pilnveido izpratni par mūsdienīgas audzināšanas mērķi, īpatnībām un stiliem, apgūst digitālā laikmeta prasībām atbilstošus audzināšanas paņēmienus.

Programma veidota saskaņā ar MK noteikumiem nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 – 40 dalībniekiem.

Mācību ilgums - 6 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 23.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties