SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Interviju sniegšana presei, TV un radio
        

Mērķa auditorija

Pieredzējušie, jaunie un topošie uzņēmēji, publiskā sektora darbinieki, akadēmiskā sektora darbinieki, mārketinga speciālisti, ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par aktuālākajām tendencēm masu mediju vidē, izpratne par masu mediju veidiem Latvijā un to specifiku. Gūtas iemaņas interviju analīzē un izvērtēšanā. Iepazītas žurnālistu izmantotās intervēšanas metodes un trenētas prasmes sagatavoties intervijai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums – 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: praktiskie uzdevumi, treniņi, grupu darbi, diskusijas u.c.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 50.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155,
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties