Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi.


Mācību rezultāts

Pedagogiem nepieciešamas zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tiks pilnveidotas prasmes, kas nepieciešamas pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, zināšanas, kā rīkoties, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību un vardarbības risku mazināšanu izglītības iestādē.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Lekcija, prezentācija, diskusija un situāciju analīze.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 30.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv, www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties