Sākumskolas skolēnu mācīšanās prasmju attīstība matemātikas stundās
        

Mērķa auditorija

Sākumskolas pedagogi.


Mācību rezultāts

Pedagogi gūst zināšanas un prasmes, kā skolēniem pilnveidot pašvadītas mācīšanās paņēmienus, organizējot mācību procesu, lai skolēns mācītos efektīvāk: kā iekārtot mācību vietu, stiprināt motivāciju mācīties un pašpārliecību, novērtēt savus sasniegumus, uzlabot koncentrēšanās spējas un atmiņu, apzināti darbināt un lietot domāšanas rīkus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās, sākot no 25 dalībniekiem. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, praktiskais darbs.

Mācību ilgums - 12 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 35.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
tālr.: 63082101, 63012153;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties