Ciparvadības darbagaldu operators (CNC) Profesionālās tālākizglītības programma, 2. kvalifikācijas līmenis
        

Mērķa auditorija

Katrs, kuru interesē darbs ar ciparvadības mašīnām, kas tieši saistīti ar datorizētu (CNC) ražošanas procesu (piemēram, metālapstrāde, kokapstrāde, celtniecība).

Nepieciešamas valsts valodas zināšanas un pamatizglītība.


Mācību rezultāts

Apgūtas nepieciešamās kompetences, lai varētu strādāt ar CNC mašīnām, prast sastādīt, koriģēt programmas, izvēlēties instrumentus, griešanas režīmus. Nokārtojot eksāmenu, tiek iegūta profesija (2. kvalifikācijas līmenis).

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 480 mācību stundas (1 mācību stunda - 45 minūtes). Mācības notiek ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā. Pēc teorētisko zināšanu apguves seko kvalifikācijas prakse uzņēmumā - 240 stundas.

Izglītojamie saņem mācību procesā nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 1558.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 26171465;
e-pasts: maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties