SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Ideju fitness V Ideju ieviešana un izgāšanās svinēšana
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kas vēlas attīstīt savas radošās domāšanas prasmes un gūt zināšanas inovatīvu ideju novērtēšanā, inovācijas procesa izvēlē un idejas attīstības taktikas izvēlē. Pieredzējušie, jaunie un topošie uzņēmēji, publiskā sektora darbinieki, akadēmiskā sektora darbinieki, studenti, mārketinga speciālisti u.c.


Mācību rezultāts

Attīstītas radošās domāšanas prasmes un zināšanas, kas dos iespēju ģenerēt vairāk, daudzveidīgākas un augstvērtīgākas idejas, apgūta prasme tās novērtēt, izmantot dažādus modeļus inovācijas attīstībai. Apgūta inteliģenta ātrā izgāšanās un tās svinēšana; dažādi inovāciju procesa modeļi; ideju novērtēšanas metodes; apzinātas „ideju slepkavas” un iespējas tām nepadoties; „Darbības kartes” un „Glābšanas riņķa” izveide, kas palīdzēs nepazust mērķu realizācijā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: praktiskie uzdevumi un treniņi, grupu darbi, testi, gadījumu analīzes, spēles u.c.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 30.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties