SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Ideju fitness I Radošuma mītu un inovāciju medības
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kas vēlas attīstīt savas radošās domāšanas prasmes un gūt pamatzināšanas par ideju radīšanas pamatprincipiem un priekšnoteikumiem Pieredzējušie, jaunie un topošie uzņēmēji, publiskā sektora darbinieki, akadēmiskā sektora darbinieki, studenti, mārketinga speciālisti u.c.


Mācību rezultāts

Attīstītas radošās domāšanas prasmes un gūtas zināšanas, kas dos iespēju ģenerēt vairāk dažādu ideju.

Apgūti:

  • inovāciju priekšnoteikumi, pamatprincipi un stimulatori;
  • pastāvošie mīti par inovāciju un radošuma mītu lauzējiem;
  • radošās, laterālās un analītiskās domāšanas pamati, domāšanas pārslēgšana;
  • daudzveidīgie inovāciju veidi un prasme tās atpazīt;
  • „Violeto govju” ideju radīšanas pamati.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: praktiskie uzdevumi un treniņi, grupu darbi, testi, gadījumu analīzes, spēles u.c.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 30.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties