IKT prasmes mācību procesā un metodiskajā darbā
        

Mērķa auditorija

Izglītības darbinieki: metodiķi, administrācijas darbinieki, metodisko apvienību vadītāji, vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogi ar pamatzināšanām IT izmantošanā.


Mācību rezultāts

Izglītības darbinieki programmas apguves rezultātā pilnveidos zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanā mācību procesā un metodisko materiālu izstrādes pamatprincipiem, kā arī iegūs prasmes darbā ar MS Office programmām: MS Excel, MS Word un MS PowerPoint.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.
Kursu programma saskaņota ar Jelgavas pilsētas pašvaldību.


Mācību procesa norise

Lekcija, prezentācijas, praktiskie darbi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 10 - 15 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums - 24 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 36.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties