Interaktīvu spēļu veidošana un izmantošana mācību procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi ar priekšzināšanām datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Pedagogi iegūs zināšanas par interaktīvu spēļu nozīmi izglītības procesā un iemācīsies tās veidot, izmantojot interaktīvo mācību materiālu izstrādes programmatūru SMART Notebook.

Dalībnieki pilnveidos savas zināšanas un prasmes foto un video materiālu veidošanā un iemācīsies tos integrēt spēļu izstrāde vidē.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Pasniedzēja stāstījums, demonstrējumi, praktiskie darbi.

Mācību ilgums - 24 mācību stundas. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 14 - 16 izglītojamajiem.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 38.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv; inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties