Interaktīvas prezentācijas veidošana ar tiešsaistes rīku Prezi Next
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi ar priekšzināšanām datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Izglītības darbinieki programmas apguves rezultātā apgūs prasmi veidot interaktīvas nelineāras daudzlīmeņu prezentācijas, izmantojot tiešaistes rīku Prezi Next.

Dalībnieki pārzinās Prezi Next darba vidi un pieejamās funkcijas, piemēram, sagatavju izmantošanu, objektu transformācijas iespējas, navigācijas iespējas prezentācijas veidošanas vidē, pratīs pievienot saites, ārējos objektu (attēlus, video, PDF un PowerPoint failus), kā arī publicēt un koplietot prezentāciju.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Lekcija, demonstrējumi un praktiskie darbi.

Mācību ilgums - 8 mācību stundas. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 10 - 15 izglītojamiem.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 14.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv; inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties