SākumsKursu katalogsPersonīgās izaugsmes kompetence › Ģimenes un vecāku izglītība
Montesori pedagoģija - kultūras materiāls bērna attīstībai
        

Šie kursi būs noderīgi vecākiem, vecvecākiem, pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, auklītēm, mājskolotājiem un katram, kurš audzina pirmsskolas vai sākumskolas vecuma bērnu.

Ja Jūs vēlaties apgūt, kā bērnam palīdzēt interesantās un saistošās nodarbēs iepazīt dabaszinātņu jēdzienus, ar kādiem vingrinājumiem veicināt apkārtējās pasaules iepazīšanu, kā arī attīstīt un uzlabot uztveres, koncentrēšanās spēju un citas prasmes, tad šie kursi Jums palīdzēs to apgūt.


Mācību rezultāts

Montesori kultūras materiāla mērķis ir sniegt bērnam zināšanas un izpratni par dabaszinātnēm - ģeogrāfiju, bioloģiju, fiziku un vēsturi. Montesori kultūras materiāla ietvaros ar kosmosu tiek saprasta visa cilvēka apkārtējā pasaule savā daudzveidībā – bērns mācās un pēta pamata lietas, ar kurām nākas saskarties sociālajā un materiālajā pasaulē, ļaujot atrast bērnam harmoniju sevī un saiknē ar apkārtējo pasauli.

Jūs apgūsiet spēļu un vingrinājumu pielietošanas iespējas bērnu intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai gan normas, gan traucētas norises gadījumos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 16 mācību stundas (2 - 4 dienas).

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 1 - 2 reizi nedēļā. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 vai 8 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 113.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties