SākumsKursu katalogsPersonīgās izaugsmes kompetence › Ģimenes un vecāku izglītība
Montesori pedagoģijas matemātikas materiāls bērna attīstībai
        

Šie kursi būs piemēroti pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, jo ir pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma. Kursi būs noderīgi arī vecākiem, vecvecākiem, auklītēm, mājskolotājiem un katram, kurš audzina pirmsskolas vai sākumskolas vecuma bērnu.

Ja Jūs vēlaties apgūt, kā bērnam palīdzēt interesantās un saistošās nodarbēs iepazīt matemātiskos jēdzienus, ar kādiem vingrinājumiem var veicināt jēdzienu apguvi, kā arī attīstīt un uzlabot uztveres, koncentrēšanās spēju un citas prasmes, tad šie kursi Jums palīdzēs to apgūt.


Mācību rezultāts

Matemātikas materiāla mērķis ir, darbojoties ar konkrētiem priekšmetiem (stieņiem, skaitļu kartītēm, klučiem u.tml.), palīdzēt bērnam atklāt un saprast matemātiskās likumsakarības, attīstīt matemātiski loģisko domāšanu, sniegt priekšstatu par skaitļiem un daudzumu, palīdzēt apgūt decimālo sistēmu.

Jūs apgūsiet spēļu un vingrinājumu pielietošanas iespējas bērnu intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai gan normas, gan traucētas norises gadījumos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 16 mācību stundas (2 - 4 dienas).

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 1 - 2 reizi nedēļā. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 vai 8 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 113.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Kursu grafiks
Kursa nosaukums Nodarbību sākums un laiks

Montesori pedagoģijas matemātikas materiāls bērna attīstībai

28. novembrī
O.
pl. 9:30-16:45
Pieteikties

Montesori pedagoģijas matemātikas materiāls bērna attīstībai

12. decembrī
O.
pl. 9:30-16:45
Pieteikties
Atgriezties