SākumsKursu katalogsPersonīgās izaugsmes kompetence › Ģimenes un vecāku izglītība
Montesori pedagoģijas valodas materiāls bērna attīstībai
        

Šie kursi būs piemēroti pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, jo ir pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma. Kursi būs noderīgi arī vecākiem, vecvecākiem, auklītēm, mājskolotājiem un katram, kurš audzina pirmsskolas vai sākumskolas vecuma bērnu.

Ja Jūs vēlaties apgūt, kā bērnam palīdzēt interesantās un saistošās nodarbēs iepazīt burtus un skaņas, ar kādiem vingrinājumiem var veicināt runas attīstību un paplašināt vārdu krājumu, kā veicināt rakstītprasmi un lasītprasmi, kā arī attīstīt un uzlabot uztveres, koncentrēšanās spēju un citas prasmes, tad šie kursi Jums palīdzēs to apgūt.


Mācību rezultāts

Valodas materiāla mērķis ir palīdzēt bērnam attīstīt valodu, veicināt lasīt un rakstīt prasmes attīstību, izmantojot maņu orgānus - redzi, dzirdi un tausti, veicināt bērna rokas veiklību un kustību koordināciju, iepazīt rakstu zīmes, attīstīt prasmi analizēt un sintezēt skaņas.

Jūs apgūsiet spēļu un vingrinājumu pielietošanas iespējas bērnu intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai gan normas, gan traucētas norises gadījumos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 16 mācību stundas (2 - 4 dienas).

Mācības notiek nelielās grupās 6 – 8 izglītojamajiem 1 - 2 reizi nedēļā. 1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 vai 8 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 113.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties