SākumsKursu katalogsPersonīgās izaugsmes kompetence › Ģimenes un vecāku izglītība
Montesori pedagoģija - sajūtu materiāls bērna attīstībai
        

Kursi būs noderīgi pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, vecākiem, vecvecākiem, auklītēm, mājskolotājiem un katram, kurš audzina pirmsskolas vai sākumskolas vecuma bērnu.

Ja Jūs vēlaties apgūt, kā bērnam palīdzēt interesantās un saistošās nodarbēs iepazīt apkārtējo pasauli caur maņām un veicināt telpiskās uztveres attīstību, kā arī attīstīt un uzlabot uztveres, koncentrēšanās spēju un citas prasmes, tad šie kursi Jums palīdzēs to apgūt.


Mācību rezultāts

Sajūtu materiāla mērķis ir veicināt bērnam visu maņu - redzes, dzirdes, taustes, garšas, smaržas telpiskās uztveres attīstību, palīdzot no konkrētā iespaida nonākt pie abstraktā jēdziena (caur tveršanu, darbošanos, uz aptveršanu, saprašanu). Bērns radošā un praktiskā veidā izzina lietu īpašības un atšķirības (liels-mazs, kluss-skaļš u.tml.) un šāda sajūtu iespaidu gūšanas secība ļauj bērnam tos vieglāk iepazīt un sastrukturēt.

Jūs apgūsiet spēļu un vingrinājumu pielietošanas iespējas bērnu intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai gan normas, gan traucētas norises gadījumos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 16 mācību stundas (2 - 4 dienas).

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 1 - 2 reizi nedēļā. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 vai 8 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 113.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties