SākumsKursu katalogsInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence › Praktiskie semināri datorprasmju uzlabošanai
Attēlu apstrāde brīvpieejas programmā Paint.NET
        

Attēlu apstrādei un profesionālai fotomontāžai ir radītas daudzas dārgas un apjomīgas programmas, bet ne visi tās var atļauties. Lielākā daļa no šo programmu piedāvātajām funkcijām ir pieejamas nelielā pēc apjoma un, pats galvenais, bezmaksas programmā PaintNet.

Šī programma ir izveidota un nepārtraukti pilnveidota ASV vecāko kursu datorzinātņu studentu diplomprojekta ietvaros, un šobrīd tai jau ir miljoniem piekritēju.

Nepieciešamās priekšzināšanas – datorprasmes vienkārša datorlietotāja līmenī (prot strādāt ar failiem, lietot internetu).


Mācību rezultāts

Apmeklējot šo praktisko semināru, Jūs apgūsiet prasmes:

1. Apstrādāt attēlus, lai padarītu tos kvalitatīvākus un izteiksmīgākus; 
2. Izveidot fotomontāžas, apvienojot vienā kadrā elementus no dažādiem attēliem;
3. Atjaunot senas un bojātas fotogrāfijas; 
4. Izvietot fotogrāfijā tekstu vai logotipu un pievienot dažādus dizaina elementus. 

Semināra noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums 8 mācību stundas (1 vai 2 nodarbības).

1 mācību stunda - 45 minūtes.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 30.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 17.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 8.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159; 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties