SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Spāņu valoda
Spāņu valoda iesācējiem, pamata līmenis A1
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam, kurš vēlas uzsākt spāņu valodas apguvi, lai iemācītos uzturēt vienkāršu sarunu un iegūt informāciju konkrētās, bieži sastopamās ikdienas situācijās sadzīvē, darbā, ceļojot.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet valodu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes – runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata (A1) līmenim, jūs varēsiet:

  • Sazināties vienkāršā veidā par ikdienas un profesionālajām tēmām;
  • Uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt par sevi, dzīves vietu, pazīstamiem cilvēkiem un sev piederošām lietām;
  • Izteikt vienkāršus apgalvojumus un atbildēt par sev svarīgākajām jomām vai labi zināmiem tematiem;
  • Lasīt un saprast vienkāršus tekstus paziņojumos, katalogos, norādēs;
  • Saprast pazīstamus vārdus un vienkāršas frāzes;
  • Aizpildīt tipveida dokumentus un uzrakstīt īsus, personiska satura tekstus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Pamata līmeņa (A1) valodas prasmes iespējams secīgi apgūt 2 moduļos: 1. modulis (bez priekšzināšanām) un 2. modulis (ar nelielām priekšzināšanām).

Mācību ilgums: 60 mācību stundas katrā modulī ( 2,5 - 4 mēneši).

1 mācību stunda – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 1 - 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 250.00 (katrs modulis) (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Kursu grafiks
Kursa nosaukums Nodarbību sākums un laiks

Spāņu valoda iesācējiem, pamata līmenis A1

3. novembrī
O.,
pl.17:30-19:45
Pieteikties
Atgriezties