Jaunākās tendences mājas lapu veidošanā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi ar priekšzināšanām HTML un CSS.


Mācību rezultāts

Tālākizglītības programmas apguves rezultātā pedagogi:

1. Pilnveidos zināšanas par HTML, CSS attīstības vēsturi un to jaunajiem standartiem – HTML5, CSS3;
2. Apgūs valīda (standartam atbilstoša) HTML5, CSS3 koda veidošanas iemaņas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācības notiek grupās no 8 - 14 izglītojamajiem, 1 reizi nedēļā. Mācību ilgums 24 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 mācību stundas. Mācību ilgums - 1,5 mēneši.
Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 53.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154;
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties