SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Veiksmīgas sadarbības atslēga - pirmā tikšanās
        

Mērķa auditorija

Uzņēmēji, NVO līderi un aktīvisti, darba meklētāji, ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par pārliecinoša pirmā iespaida radīšanas priekšnosacījumiem. Apgūtas prasmes izmantot verbālo un neverbālo līdzekļus un paņēmienus pārliecinoša pirmā iespaida radīšanai, labvēlīgas un noturīgas komunikācijas raporta nodibināšanai ar citiem cilvēkiem. Gūta izpratne par verbālo un neverbālo līdzekļu izmantošanu savas harizmas attīstīšanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 9 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, individuālais un grupu darbs, uzdevumi, tests, pieredzes apmaiņa. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 67.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties