SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Stresa menedžments un profesionālā izdegšana
        

Mērķa auditorija

Iestāžu, organizāciju vadītāji, darbinieki, pārdevēji, konsultanti, aģenti, pasniedzēji, skolotāji, žurnālisti un ikviens interesents.


Mācību rezultāts Gūtas zināšanas par profesionālās izdegšanas psiholoģiskajām pazīmēm, stresa ietekmi uz uzvedību un prasme izmantot profesionālās izdegšanas pārvarēšanas pamatmetodes.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 40 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek divas reizes nedēļā. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, gadījumu analīze, problēmu risināšana, diskusijas. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 200.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties