SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Starptautiskās etiķetes pamatnormas Vidusjūras reģionā un Ziemeļvalstīs
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji, speciālisti, darbinieki un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas un izpratne par lietišķās etiķetes normu ievērošanas pamatprincipiem savstarpējā komunikācijā dodoties braucienos uz ārzemēm. Gūta izpratne un pilnveidotas prasmes izmantot lietišķās etiķetes un protokola normas Vidusjūras reģionā un Ziemeļvalstīs

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 8 mācību stundas. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze, kļūdu analīze, vingrinājumi, grupu darbs, lomu spēle.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties