SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Kā izvairīties no kļūdām, plānojot un īstenojot projektus
        

Mērķa auditorija

Projektu vadītāji, uzņēmumu, iestāžu darbinieki, speciālisti un ikviens interesents, kas paši gatavo un īsteno projektus.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas finansējuma avota izvēlē un attīstītas prasmes būvniecības procesa plānošanā, un iepirkuma organizēšanā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 6 mācību stundas. Nodarbības notiek vakara grupās. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantots pasniedzēja stāstījums, projektu analīze, grupu darbs, uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties