SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Angļu valoda komunikācijai ārsta praksē
        

Mērķa auditorija

Medicīnas darbinieki, kuri vēlas pilnveidot angļu valodas kompetenci medicīnas jomā.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet zināšanas, prasmes un iemaņas angļu valodas prasmju izmantošanai medicīnas kontekstā profesionālo pienākumu veikšanai un karjeras veidošanai, kā arī veiksmīgai sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. Mācību ilgums 60 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācību ilgums atkarībā no nodarbību skaita nedēļā ir 3 - 4 mēneši.

Mācību procesā tiek izmantoti modernākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pieejama metodiskā bibliotēka ar nepieciešamo materiālu klāstu. Ārpus nodarbību laika iespējamas pasniedzēju konsultācijas. Ir iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 180.00 (maksā iekļautas mācību grāmatas)

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties