Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā
        

Mērķa auditorija

Saimnieciskās darbības veicēji, IK, IU, zemnieku saimniecības un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošanas pamatprincipiem un prasme praktiski un detalizēti veikt vienkāršā ieraksta grāmatvedību mazajā uzņēmumā, sākot ar saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālu pareizu aizpildīšanu, beidzot ar gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu, atbilstoši likumdošanas prasībām.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 32 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 160.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties