Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi


Mācību rezultāts

Tālākizglītības programmas apguves rezultātā pedagogi apgūs praktiskas iemaņas dinamisku un animētu prezentāciju veidošanā, pilnveidos zināšanas par metodisko materiālu izstrādes pamatprincipiem, interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošanu izglītības programmu īstenošanā un informatīvu materiālu sagatavošanā, kā arī pilnveidos prasmes pielietot internetā pieejamos resursus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Lekcija, prezentācijas, praktiskie darbi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās līdz 18 izglītojamajiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums - 16 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 26.00


Informācija un pieteikšanās

Tālr. 63012152, 63012153;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001

Atgriezties