SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Nodokļu veida izvēle saimnieciskās darbības veicējiem
        

Mērķa auditorija

Zemnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu īpašnieki, individuālie komersanti, kā arī fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību, vai grāmatveži, kuri kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un ikviens interesents, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par iespēju izvēlēties saimnieciskās darbības jomai atbilstošāko nodokļu veidu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā.. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.
Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 30.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties