SākumsKursu katalogsCitas kompetences › Atkarību profilakse
Profesionālās izdegšanas sindroma mazināšana
        

Šis kurss būs piemērots ikviens, kuru interesē izprast profesionālo izdegšanu veicinošos faktorus un apgūt zināšanas un prasmes profesionālās izdegšanas sindroma mazināšanai un profilaksei. Dažādu jomu nodarbinātajiem, cilvēkiem, kas darbā atstāj daudz laika, enerģijas un pieraduši darbu “nest arī uz mājām”.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves jūs pratīsiet atpazīt biežākos simptomus, kas liecina par profesionālo izdegšanu, kā arī būsiet iepazinuši izdegšanas sindroma pārvarēšanas un novērtēšanas metodes.

Jūs apgūsiet jaunas zināšanas tēmās:

  • Stress – izdegšanas sindroma priekšnosacījums;
  • Izdegšanas sindroma attīstību ietekmējošie faktori;
  • Autotreniņa, relaksējošie un meditācijas vingrinājumi;
  • Konsekventas laika plānošanas metodes un priekšrocības.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 16 mācību stundas (2 - 4 dienas).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 - 8 mācību stundas.

Mācības notiek interaktīvu nodarbību veidā – informatīvā daļa, diskusijas, situāciju modelēšana un analīze, psiholoģiskais treniņš. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 72.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties