SākumsKursu katalogsSev, mājai un ģimenes biznesam › Ģimenes izglītība
Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai
        

Šie kursi būs piemēroti pirmskolas un sākumskolas pedagogiem, jo ir pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programma.

Kursi būs noderīgi arī vecākiem, vecvecākiem, auklītēm un mājskolotājām, kā arī katram, kurš vēlas iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas Montesori pedagoģijas metodes izmantošanai agrīnās bērnības un jaunākā skolas vecuma bērnu intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai.


Mācību rezultāts

Teorētiskā daļa palīdzēs izprast Montesori metodes neirofizioloģisko pamatojumu, izprast Montesori pedagoģijas principus un to, kā tā var palīdzēt attīstīt bērna iedzimtos dotumus un spējas. Tiks apgūti pamatprincipi darbam ar valodas attīstības materiālu, matemātikas un sajūtu materiālu, iepazīti rakstītprasmes un lasītprasmes attīstības priekšnoteikumi un sensitīvās fāzes bērna attīstībā.

Praktiskajās nodarbībās tiks iepazītas spēles un vingrinājumi, kā bērnam interesantās un saistošās nodarbēs padarīt saprotamus matemātiskos jēdzienus, iemācīt pazīt burtus un lasīt, attīstīt uztveri, koncentrēšanos, kārtības un pašdisciplīnas iemaņas, iepazīt apkārtējo pasauli un tās jēdzienus. Tiks iepazīts plašais Montesori attīstošo spēļu materiāls: praktiskās dzīves mācību materiāls, sensorais jeb sajūtu mācību materiāls, matemātikas un valodas mācību materiāls.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 40 mācību stundas.

Mācības notiek no plkst. 9.00 - 16.30. 1 nodarbība ilgst 8 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 3 mācību dienas ir teorētisko zināšanu apguve un 2 dienas praktiskās mācības.

Mācību procesā tiek izmantotas lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas un situāciju analīze. Seminārus vada Zane Baltgaile, Latvijas Montesori asociācijas priekšsēdētāja.

Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 178.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 29222737, 63012159; 63082101
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties