3D vizualizācija un animācija brīvpieejas programmā Google Sketchup
        

Šis kurss būs piemērots studentiem, profesionālo skolu audzēkņiem - topošajiem vides dizaineriem, ainavu arhitektiem, būvniekiem, mēbeļniekiem un visiem interesentiem, kuriem nav priekšzināšanu trīsdimensiju attēlu veidošanā un kuri vēlas sākt šīs prasmes apgūt.

Nepieciešamas pamatiemaņas darbā ar datoru.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

1. Izmantot brīvpieejas programmas Google Skecthup vienkāršu trīsdimensiju objektu un vides veidošanā
2. Izmantot programmas rīkus vienkāršas animācijas izveidē
3. Izveidot vienkāršus trīsdimensiju objektus un vidi, kā arī telpiskas scēnas vienkāršas animācijas

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 24 mācību stundas (1 mēnesis).

1 nodarbība ilgst 3 – 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Tas būs radošs process, kurā katrs kursu dalībnieks individuāli izveidos telpiskus objektus, vidi un video animāciju. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 80.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 17.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 8.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties