Prezentāciju tehnoloģijas (MS PowerPoint) – padziļināti
        

Šis kurss būs piemērots visiem interesenti, kuriem ir priekšzināšanas un kuri vēlas padziļināti apgūt daudzveidīgas prasmes prezentāciju līdzekļu izmantošanā interaktīvu prezentāciju izveidei.


Mācību rezultāts Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

  • Izveidot sarežģītus formatēšanas, prezentācijas struktūras apstrādes un multivides efektus;
  • Izveidot sarežģītas diagrammas un grafikus, uzlabot prezentācijas vizuālo efektivitāti, izmantojot zīmēšanas un ilustrāciju apstrādes rīkus;
  • Izmantot vienkāršas makrokomandas.

Intereses gadījumā ir iespējams sagatavoties ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 24 mācību stundas (1 mēnesis).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 - 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus MS PowerPoint 2019 vidē. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 80.00

Individuālām nodarbībām: EUR 18.00 (60 min.)

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 9.00 (60 min.)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: inese.rumjanceva@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties