Prezentāciju tehnoloģijas (MS PowerPoint) pamatkurss
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas sākt apgūt pamatzināšanas prezentāciju veidošanai. Nepieciešamas priekšzināšanas datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet darboties ar prezentāciju un saglabāt to citā datņu formātā, izmantot lietotnes palīdzības funkciju. Pratīsiet izvēlēties dažādus slīda izklājuma un noformējuma veidnes. Mācēsiet ievadīt un rediģēt, formatēt tekstu, attēlus, ilustrācijas, zīmētus objektus. Pratīsiet izveidot un formatēt diagrammas, lai atspoguļotu datus. Pratīsiet pievienot slīdu pārejas, objektu animācijas efektus un izdrukāt prezentāciju.

Intereses gadījumā ir iespējams sagatavoties ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.

 Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 18 mācību stundas (2 - 3 nedēļas).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst  3 - 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus MS PowerPoint vidē. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 61.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 17.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 8.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties