Datu bāzes (MS Access) pamatkurss
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas vēlas sākt apgūt datu bāzu veidošanu, lai prastu projektēt un izveidot vienkāršu datu bāzi vai izmantot standarta datu bāzes pakotni datu ievadīšanai un atlasei. Nepieciešamas priekšzināšanas datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

1. Kārtot pamatiestatījumus, veidot tabulas ar laukiem un atribūtiem un ievadīt tajās datus. Projektēt tabulas.
2. Definēt primārās atslēgas, iestatīt indeksus.
3. Atjaunināt datu bāzes, modificēt formu izklājumus.
4. Izveidot vienkāršus vaicājumus, pievienot un izmest filtrus, detalizēt vaicājumus, pievienot un izmest no tiem laukus.
5. Atlasīt un kārtot datus, balstoties uz parastiem, loģiskiem operatoriem un veidot pārskatus.

Intereses gadījumā ir iespējams sagatavoties ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 24 mācību stundas (1 mēnesis).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 - 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā vakara grupās.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus MS Access 2016 vidē. izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 80.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 17.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 8.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties