SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Angļu valoda – augstākais līmenis C1 advanced
        

Šie kursi būs piemēroti ikvienam, kuram ir vidējā valodas prasmes līmeņa priekšzināšanas un kurš vēlas tās pilnveidot, lai līdzvērtīgi ar dzimtās valodas lietotājiem komunicētu angliski runājošā vidē.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet valodu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes – runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves augstākajam (C) līmenim Jūs varēsiet:

  • Lietot valodu ar tādu valodas precizitāti, kas raksturīga augsta līmeņa valodas apguvēja runai, runāt brīvi, precīzi atklājot nozīmes smalkākās nianses un pareizi lietojot dažādus izteiksmes līdzekļus;
  • Saprast un apkopot informāciju no dažādiem mutvārdu un rakstiskiem avotiem un secīgi to izklāstīt;
  • Izteikties spontāni, raiti un precīzi, ņemot vērā nozīmju nianses pat komplicētās situācijās;
  • Precīzi un atbilstoši vēstījuma stilam izteikties rakstiski, pārzinot kā neformālo rakstu valodu, tā lietišķos rakstus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums 100 mācību stundas (4 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek grupās 6 – 10 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie Oksfordas un Kembridžas universitāšu izdotie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.

Savu angļu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 440.00 (maksā iekļautas mācību grāmatas un materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 17.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 8.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties