SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Citas valodas
Franču valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis
        

Šie kursi ir piemēroti ikvienam interesentam ar nelielām priekšzināšanām franču valodā, kurš vēlas attīstīt franču sarunvalodas prasmi ikdienas saziņai franciski runājoša vidē.


Mācību rezultāts

Jūs pilnveidosiet prasmi sazināties franču valodā standarta ikdienas situācijās pamata valodas prasmes līmenī. Tas nozīmē, ka nodarbībās nostiprināsiet zināšanas par franču valodas vienkāršu gramatisko struktūru veidošanu, paplašināsiet vārdu krājumu, apgūsiet frāzes, kas ļaus komunicēt ikdienas valodas lietošanas situācijās: iepazīstināt ar sevi, sev pazīstamiem cilvēkiem, sniegt ziņas par savu valsti un pilsētu, īsi pastāstīt par savu nodarbošanos, ikdienu, kā arī sazināties standarta ceļojuma situācijās.

Nodarbībās galvenā vērība tiek veltīta sarunvalodas treniņam, modelējot ikdienas saziņas situācijas.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums ir 32 mācību stundas. (2,5 - 3 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 - 3 mācību stundas.

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 163.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).
Individuālām nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.).
Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 11.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties