SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Darba stress, tā pārvarēšanas iespējas
        

Mērķa auditorija

Iestāžu, organizāciju vadītāji, darbinieki, ikviens interesents, kurš vēlas mazināt stresa ietekmi uz savu veselību.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas un izpratne par:
1. Individuālajiem un uzņēmuma stresa avotiem.
2. Darba stresa radītiem simptomiem un to ietekmi uz cilvēka uzvedību un darbību, stresa sekām.

Pilnveidotas prasmes izmantot stresa pārvaldības paņēmienus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 16 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācībās tiek izmantotas dažādas mācību formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, grupu darbs.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 80.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155,
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties