SākumsKursu katalogsPersonīgās izaugsmes kompetence › Veselības pratība
Vīriešu arhetipi vai Olimpa Dievi ikvienā vīrietī
        

Mērķa auditorija

Ikviens, kurš grib labāk saprast vīriešus, izprast savus dēlus, veidot pozitīvu saskarsmi, līdzsvarot attiecības, rast jaunu skatījumu uz ikdienas situācijām un ieraudzīt vīrietī Olimpa dievu.

Ikviens vīrietis, kurš grib rast jaunas izaugsmes iespējas un saprast savu dzīves ceļu.                


Mācību rezultāts

Dalībnieki gūs zināšanas par Olimpa dievu (Zevs, Aīds, Poseidons, Apollons, Hermejs, Hēfaists, Arejs, Dionīs) arhetipiem kā pamatu vīriešu dzīves uztveres un uzvedības, karjeras un personīgo attiecību modeļiem, padziļinās izpratni par cilvēka attīstību, vecumposmu īpatnībām, dēlu audzināšanu. 

Pilnveidos prasmes analizēt dzīves situācijas, savu vai citu rīcību, saskarsmi, karjeru, pamatojoties uz vīriešu arhetipiem.

Padziļinās izpratni par pilnveides ceļiem.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības noritēs brīvā gaisotnē, klausoties, pārdomājot, diskutējot un daloties dzīves pieredzē.


Mācību ilgums

16 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 35.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012163;
e-pasts: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties