SākumsKursu katalogsPersonīgās izaugsmes kompetence › Veselības pratība
Psihosociālais darbs ar "grūtajiem klientiem", konsultēšanas iespējas
        

Šie kursi paredzēti speciālistiem, kuri vēlas pilnveidot profesionālo kompetenci, apgūstot konsultēšanas prasmes saskarsmē ar agresīviem, demotivētiem klientiem.


Mācību rezultāts

Kursos jūs apgūsiet prasmes

 1. Praktiski pielietot konsultēšanas metodes darbā ar klientu motivāciju
 2. Izmantot atbalstošās un ekspresīvās konsultēšanas tehnikas, izvērtēt to pielietojuma nepieciešamību.
 3. Veidot sadarbību ar robežstāvokļa un psihotiska līmeņa personībām
 4. Konsultēt klientu vardarbības situācijās

Jūs apgūsiet jaunas zināšanas tēmās:

 1. Sociālais un psihosociālais darbs ar nemotivētiem klientiem. Metodes darbam ar klientu motivāciju.
 2. Agresīvi klienti, to konsultēšanas tehnikas. Pamatprincipi sadarbības veidošanā ar
 3. robežstāvokļa un psihotiska līmeņa personībām, konsultēšanas rāmis un robežas.
 4. Profesionālās kapacitātes un jūtu nozīme konsultēšanas procesā.
 5. Konsultēšanas metodes un procesa dinamika. Atbalstošās un ekspresīvās tehnikas, to pielietojums.
 6. Konsultēšana vardarbības situācijās. Vardarbības sistēma, upura un vardarbības veicēja personības profils, uzvedības modeļi.
 7. Konsultēšanas uzdevumi vardarbības gadījumos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 8 mācību stundas (1 vai 2 dienas).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 vai 8 mācību stundas.

Mācības notiek interaktīvu nodarbību veidā – lekcija, situāciju analīze, diskusija, situāciju uzdevumi. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 57.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties