SākumsKursu katalogsPersonīgās izaugsmes kompetence › Veselības pratība
Saskarsme ar apreibinošu vielu ietekmē nonākušām nepilngadīgām personām
        

Mērķa auditorija

Kursi paredzēti bāriņtiesu darbiniekiem, Valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, nevalstisko organizāciju darbiniekiem un katram, kurš vēlas iegūt zināšanas par rīcību saskarsmē ar atkarības vielu lietotājiem - bērniem un pusaudžiem.


Mācību rezultāts

Jūsu ieguvums būs zināšanas par atkarības problemātiku bērnu un pusaudžu vidū un saskarsmes modeļiem ar bērniem un pusaudžiem atkarību reibumā, kā arī prasme atpazīt izdegšanas risku un līdzatkarību.

Jūs apgūsiet jaunas zināšanas tēmās:

1. Atkarības vielu klasifikācija un raksturojums (alkohols, narkotiskās, psihotropās vielas). Populārākās atkarības vielas pusaudžu vidū.
2. Dažādu vielu reibuma pazīmes.
3. Bērnu un pusaudžu iespējamie uzvedības modeļi dažādu reibumu stāvokļos.
4. Vecuma un dzimuma noteiktās atšķirības pusaudžu domāšanā, uzvedībā un rīcībā.
5. Saskarsmes pamatprincipi un darbā ieteicamie rīcības modeļi.
6. Saskarsmi apgrūtinošie faktori.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 8 mācību stundas (1 - 2 dienas).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 - 8 mācību stundas.

Mācības notiek interaktīvu nodarbību veidā – lekcija, diskusijas, situāciju modelēšana un analīze, psiholoģiskais treniņš. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 64.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties