SākumsKursu katalogsPersonīgās izaugsmes kompetence › Veselības pratība
Atkarības vielu lietotāju identificēšana un rīcības modeļi saskarsmei
        

Mērķa auditorija

Sociālie darbinieki, pedagogi, nevalstisko organizāciju darbinieki un ikviens, kurš vēlas iegūt zināšanas par rīcību saskarsmē ar atkarības vielu lietotāju.


Mācību rezultāts

Jūsu ieguvums būs zināšanas par atkarības problemātiku un saskarsmes modeļiem ar atkarības vielu lietotāju, kā arī prasme atpazīt izdegšanas risku un līdzatkarību. Jūs apgūsiet jaunas zināšanas tēmās:

1. Atkarības vielu klasifikācija un raksturojums (alkohols, narkotiskās, psihotropās vielas).
2. Dažādu vielu reibuma pazīmes.
3. Lietotāja iespējamie uzvedības modeļi dažādu reibumu stāvokļos.
4. Iespējamie riski un apdraudējums saskarsmē ar reibumā esošu personu.
5. Saskarsmes pamatprincipi un ieteicamie rīcības modeļi.
6. Saskarsmi apgrūtinošie faktori.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 8 mācību stundas (1 - 2 dienas). 1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 - 8 mācību stundas.

Mācības notiek interaktīvu nodarbību veidā – informatīvā daļa, diskusijas, situāciju modelēšana un analīze, psiholoģiskais treniņš. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 64.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties