SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Jaunie līderi
        

Mērķa auditorija

10. - 12. klašu skolēni no vispārizglītojošām un profesionālajām izglītības iestādēm.


Mācību rezultāts

Izpratne un prasmes, kā attīstīt spējas strādāt komandā, uzņemties atbildību, radoši izmantot pieejamos resursus, sadarboties ar medijiem, piesaistīt sponsorus, organizēt pasākumus skolēniem, analizēt procesus. Jauniešu iesaistīšana pilsētai aktuālu jautājumu risināšanā saistībā ar izglītību. Aktivitātes un atbildības paaugstināšana par jauniešu dzīves kvalitātes pilnveidi, attīstot jauniešu līderības prasmes.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Diskusijas, lekcijas, lomu, komunikāciju, komandas veidošanas, uzticības veidošanas spēles; praktiskās nodarbības. Pasākumu plānošana, organizēšana un vadīšana Jelgavas pilsētas mērogā.

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā.

Mācību ilgums 70 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 107.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012163, 29546300;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties