Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana audzināšanas procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Sociāli emocionālajām prasmēm ir nozīmīga loma personības attīstībā, jo tā prognozē panākumus un labklājību pat vairāk kā tikai akadēmiskā inteliģence. Programmas apguves gaitā pedagogi apgūst dažādus paņēmienus un stratēģijas lai sociāli emocionālās prasmes spētu integrēt savā darbā, modulēt emocijas, risināt sociālās problēmas radoši, pārliecinoši un atbildīgi, tādējādi uzlabojot kopējo sociālo klimatu skolās, vairojot emocionālo komfortu skolotāju un audzēkņu komunikācijā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20 - 30 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, gadījumu analīze, labas prakses piemēri, praktiskais darbs.

Mācību ilgums – 6 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā klātienē: 27.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv,
www.zrkac.lv www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties